Radcowie prawni
Agnieszka Kręcisz-Sarna
Marcin Sarna
WERSJA
MOBILNA

Oferujemy Państwu usługi prawne w postaci stałej, kompleksowej obsługi prawnej lub doraźnej (jednorazowej) pomocy prawnej.

 1. Oferta dla przedsiębiorców.
 2. Zasady współpracy, kontakt.
 3. Ogólne warunki umów.
 4. Rozliczenia.
 5. Poufność i gwarancja dla Ciebie.
 6. Środki techniczne.Oferta dla przedsiębiorców

Do góry

Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, wykorzystując wieloletnie doświadczenia i wypracowane standardy wykonywania zawodu radcy prawnego. Najwyższą jakość usług gwarantuje uwzględnienie Państwa indywidualnych wymagań i potrzeb wynikających ze specyfiki danego środowiska biznesowego.

Zakres obsługi prawnej przedsiębiorców obejmuje w szczególności:
Zasady współpracy, kontakt

Do góry

Proponujemy Państwu współpracę w jednym z dwóch modeli:

ModelPolega na...Jest odpowiedni...
Doraźna pomoc prawna
...realizacji jednorazowych zleceń dotyczących konkretnych spraw i problemów prawnych.
...gdy nie jesteście Państwo zainteresowani stałą obsługą prawną lub potrzebujecie wsparcia wymagającego specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny prawa.
Stała obsługa prawna
...stałym i ciągłym świadczeniu pomocy we wszelkich aspektach prawnych.
...jeżeli potrzebujecie Państwo prawnika dostępnego na każde żądanie, gotowego do niezwłocznego swiadczenia usług.


Plusy i minusy doraźnej pomocy prawnej:Plusy i minusy stałej obsługi prawnej:
 • mniejsze koszty pomocy prawnej ponoszone przez Państwa,
 • możliwość łatwego sprawdzenia czy współpraca z nami Państwu odpowiada,
 • rozwiązanie idealne dla prowadzenia jednej sprawy czy procesu.
 • taki sposób współpracy nie zapewni Państwu całościowej ochrony prawnej,
 • rozpoznanie Państwa sytuacji prawnej jest trudniejsze i bardziej czasochłonne.
 • zapewnienie sobie nieprzerwanej i kompleksowej pomocy zarówno w aktualnych sprawach jak i w rozwiązywaniu przyszłych problemów prawnych,
 • wyeliminowanie konieczności szukania prawnika w nagłych przypadkach,
 • łatwy i szybki dostęp do swojego prawnika .
 • konieczność ponoszenia ciągłych, okresowych wydatków na obsługę prawną.

Oczywiscie dokładny sposób świadczenia pomocy dostosujemy do Państwa potrzeb. W zależności od ilości spraw, charakteru współpracy i ciężaru gatunkowego problemu oferujemy:

Proponujemy rozpoczęcie współpracy od wspólnego spotkania, na którym zidentyfikujemy problem oraz ocenimy związane z nim ryzyka prawne. Następnie:

 1. Przedstawimy Państwu swoją, najczęściej wariantową, koncepcję postępowania oraz warunki finansowe przedsięwzięcia.
 2. Zawrzemy umowę oraz odbierzemy od Państwa pełnomocnictwo - jeżeli jest to niezbędne dla realizacji usługi.
 3. Wykonamy usługę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami oraz poinformujemy Państwa o rezultatach naszych działań.
 4. W toku wykonywania usługi jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Udzielamy bieżacych informacji na temat każdego etapu naszej pracy. W przypadku konieczności korekty wcześniejszych ustaleń kontaktujemy się z Państwem prosząc o akceptację planowanych zmian.

 5. Rozliczymy wynagrodzenie.
Ogólne warunki umów

Do góry

O ile nie umówią się Państwo z nami inaczej, we wzajemnych relacjach znajdą zastosowanie Ogólne warunki umów obowiązujące w kancelarii.
Rozliczenia

Do góry

Kancelaria nie posiada żadnego stałego cennika swoich usług. Wszystkie zasady rozliczenia wynagrodzenia za usługi są ustalane z Klientem indywidualnie, w zależności od:

Pragniemy jednak Państwu zaproponować wybór pomiędzy kilkoma modelowymi rozwiązaniami płatności za nasze usługi:

 1. Stała kwota, której wysokość nie zmieni się w toku wykonywania zlecenia bez względu na czas poświęcony jego realizacji. Będzie ona miała formę jednorazową przy doraźnej pomocy prawnej lub okresową (np. comiesięczną) w przypadku stałej współpracy.
 2. Ryczałt - stała kwota odpowiadająca umówionej liczbie godzin pracy prawnika. W przypadku przekroczenia liczby godzin do obliczenia pozostałej częsci wynagrodzenia posłuży stawka godzinowa.
 3. Stawka godzinowa - pomnożona przez liczbę przepracowanych godzin daje całość naszego wynagrodzenia.
 4. Success fee - część wynagrodzenia radcy prawnego może być uzależniona od wyniku sprawy.

W przypadku naliczania wynagrodzenia w oparciu o stawkę godzinową zawze sporządzamy skrupulatne zestawienie czasu pracy prawnika, który zajmował się Państwa sprawą. Jeżeli w toku postępowania zajdzie potrzeba posłużenia się specjalistami z zewnątrz lub zaistnieje konieczność poniesienia jakichkolwiek innych nieumówionych kosztów (np. opłat sądowych lub administracyjnych), skontaktujemy się z Państwem prosząc o akceptację planowanch wydatków.
Poufność i gwarancja dla Ciebie

Do góry

Prawnicy kancelarii są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzą się przy lub w związku z świadczeniem pomocy prawnej. Oznacza to, że Państwa tajemnice są chronione jeszcze przed zawarciem z nami umowy a ochrona ta trwa również po zakończeniu współpracy. Poufnością są objęte wszelkie udostępnione nam dokumenty, materiały, dane lub jakiekolwiek informacje przekazane w dowolnej formie.

Gwarancję na zachowanie poufności daje Państwu sam fakt powierzenia prowadzenia swoich spraw profesjonalistom. Radcowie prawni w swojej działalności są związani postanowieniami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Kodeks przewiduje możliwość nawet usunięcia z zawodu rady prawnego, który ujawnił informacje Klienta lub z nich skorzystał dla własnego interesu lub interesu osoby trzeciej. W swojej pracy jesteśmy także zobowiązani niedopuścić do zaistnienia konfliktu interesów (np. obsługi dwóch podmiotów, skłóconych ze sobą w tej samej sprawie).

Jako radcowie prawni jesteśmy także objęci obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, obejmującym szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, które powstały w następstwie działania lub zaniechania radcy prawnego.

Niezależnie od powyższego stale szkolimy się w kwestiach prawnych mających znaczenia dla poufności Państwa danych (np. ochrona danych osobowych).
Środki techniczne

Do góry

Powierzone nam dokumenty papierowe są przechowywane w pomieszczeniach właściwie zabezpieczonych przed pożarem, zalaniem lub włamaniem oraz chronionych systemem alarmowym.

Część danych elektronicznych wytworzonych w toku prowadzenia Państwa spraw (np. zestawienia czynności, korespondencja e-mailowa) umieszczamy na centralnym serwerze administrowanym przez wyspecjalizowany podmiot (UnixStorm). Obsługa elektroniczna dokumentów uwzględnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, w tym m.in. potrzebę wykonywania dziennych kopii zapasowych oraz bezpiecznego połączenia SSL.

Stosujemy szyfrowanie dysków w celu zapewniania poufności wersji elektronicznych dokumentów. Rygorystycznie podchodzimy do stosowania nośników wymiennych (np. pendrive'ów). Natychmiastowy i nieprzerwany dostęp do poczty elektronicznej to oczywisty standard.

Oczywiście dbamy w sposób stały o bezpieczeństwo naszych systemów informatycznych i dokonujemy okresowych audytów stosowanych środków technicznych.